پلوس چیست؟

   پلوس در واقع شفتی است که وظیفه دارد گشتاور را از زنجیره توان به چرخها منتقل کند.         در بعضی خودرو ها علاوه بر این تحمل وزن خودرو را نیز به عهده دارد. در سیستم تعلیق صلب از پلوسهای صلب استفاده میشود مانند ماشینهای قدیمی تر. ولی با گذشت زمان کم کم محور محرک بیشتر […]