منشور اخلاق

  مشتري مداري جلب رضایت مشتری و تامین نیازها و انتظارات مشتري الويت نخست ماست. كرامت انساني رعايت كرامت انساني را رمز توسعه منابع انساني مي دانيم. مشاركت كاركنان کارکنان را محور توسعه سازمان می دانیم و با مشاركت و همدلي آنان موفقیت را تضمين مي نماييم. مسئوليت پذيري ارزشمندترين كاركنان را مسئوليت پذيرترين آنها […]

ماموریت

در افق ۱۳۹۵ شرکت سایپا پلوس اولین و برترین تولید کننده پلوس مفصلی (CV.Joints) در ایران می باشد. ماموریت شرکت سایپا پلوس فراهم نمودن مجموعه پلوس خودرو مورد نیاز خودروسازان می باشد، که این امر در حال حاضر با مونتاژ قطعات CKD محقق می گردد و این شرکت در نظر دارد در آینده به سمت […]

معرفی

شركت سايپا پلوس (سهامي خاص) در تاريخ ۰۶/۰۱/۱۳۸۰ تحت شماره ۵۰۳ در شهرستان گلپايگان به ثبت رسيـده است.این شرکت در حال حاضر در شهرک صنعتی سایپا واقع در گلپایگان مستقر و در حال فعالیت می باشد. این شرکت در زمینی به مساحت تقریبی ۱۵۶۰۰ متر مربع که شامل فضاهای تولیدی، انبار و اداری با مساحت […]