پلوس چیست؟

   پلوس در واقع شفتی است که وظیفه دارد گشتاور را از زنجیره توان به چرخها منتقل کند.      

  در بعضی خودرو ها علاوه بر این تحمل وزن خودرو را نیز به عهده دارد. در سیستم تعلیق صلب از پلوسهای صلب استفاده میشود مانند ماشینهای قدیمی تر. ولی با گذشت زمان کم کم محور محرک بیشتر خودروهای سواری از عقب به جلو انتقال یافت و از حالت صلب خارج گردید. متحرک بودن سیستم تعلیق نسبت به دیفرانسیل و همچنین وجود سیستم فرمان روی چرخهای جلو نیاز به پلوسهای مفصلی را ایجاد نمود. ساده ترین نوع مفصل برای یک شفت چهار شاخ universal Jointمی باشد که یک وسیله مکانیکی برای انتقال گشتاور و یا حرکت دورانی از یک محور به محور دیگری که نسبت به محور قبلی می تواند زاویه بگیرد و هم اکنون نیز در میل گاردن خودرو ها مورد استفاده قرار دارد ولی عیب اساسی این اتصال یکنواخت نبودن گشتاور خروجی و همچنین سرعت خروجی است. یعنی اگر ما در شفت ورودی سرعت و گشتاور ثابت اعمال کنیم، در خروجی سرعت و گشتاور متناوب خواهیم داشت که این بسته به ماهیت دینامیکی آن است و تابع زاویه شکست همچنین زاویه گردش می باشد. بطور کلی هنگام زاویه پذیری دارای مشخصه غیریکنواختی سرعت هستند.                                                                    

  با اعمال خصوصیات زیر در ساختمان این مفصل، ثابت ماندن سرعت خروجی تضمین میگردد:

۱- صفحه اتصال اجزای ورودی و خروجی باید در فضا ثابت بماند.

۲- صفحه اتصال باید در راستا و یا عمود بر صفحات عبور کننده از محورهای دورانی اجزای ورودی و خروجی باشد.

۳- صفحه اتصال باید بر صفحه نیمساز زاویه بین اجزای ورودی و خروجی منطبق شود.

این خصوصیات به روشهای گوناگونی در مفاصل سرعت ثابت ایجاد شده و باعث ایجاد تنوع در ساختمان آنها گردیده است.  

لیست ماشین آلات موجود در سایپا پلوس

– ماشین عملیات حرارتی القائی

– ماشین آلات فرز و تراش

-انواع ماشین آلات سنگ زنی بیرونی

– انواع ماشین آلات سنگ زنی داخلی

لیست تجهیزات کنترلی

دستگاه تست استاتیکی پلوس

دستگاه تست های دینامیکی پلوس

دستگاه تست زاویه پلوس

دستگاه اندازه گیری گشتاور دورانی

دستگاه تست لقی

شرکت سایپا پلوس موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 و همچنین ISO TS 16949-2009 از شرکت DQS آلمان گردید.

ل