ماموریت

در افق ۱۳۹۵ شرکت سایپا پلوس اولین و برترین تولید کننده پلوس مفصلی (CV.Joints) در ایران می باشد.

ماموریت شرکت سایپا پلوس فراهم نمودن مجموعه پلوس خودرو مورد نیاز خودروسازان می باشد، که این امر در حال حاضر با مونتاژ قطعات CKD محقق می گردد و این شرکت در نظر دارد در آینده به سمت داخلی نمودن ساخت قطعات مجموعه پلوس پیش برود. همچنین تامین برخی قطعات یدکی مجموعه پلوس مورد نیاز بازار از اولویت های آینده شرکت می باشد.