معرفی

شركت سايپا پلوس (سهامي خاص) در تاريخ ۰۶/۰۱/۱۳۸۰ تحت شماره ۵۰۳ در شهرستان گلپايگان به ثبت رسيـده است.این شرکت در حال حاضر در شهرک صنعتی سایپا واقع در گلپایگان مستقر و در حال فعالیت می باشد.
این شرکت در زمینی به مساحت تقریبی ۱۵۶۰۰ متر مربع که شامل فضاهای تولیدی، انبار و اداری با مساحت ۲۵۰۰ متر مربع زیر بنا می باشد بنا گردیده است.
شركت سايپا پلوس جزء واحدهاي تجاري شرکت مگاموتور می باشد. سهام دار اصلی آن شرکت مگاموتور بوده که صددرصد سهام آن را در اختیار دارد.
شرکت در حال حاضر دارای ۴۵ نفر پرسنل می باشد که در بخش های ستادی و تولید مشغول به کار می باشند.