ماموریت

در افق ۱۳۹۵ شرکت سایپا پلوس اولین و برترین تولید کننده پلوس مفصلی (CV.Joints) در ایران می باشد.

ماموریت شرکت سایپا پلوس فراهم نمودن مجموعه پلوس خودرو مورد نیاز خودروسازان می باشد، که این امر در حال حاضر با مونتاژ قطعات CKD محقق می گردد و این شرکت در نظر دارد در آینده به سمت داخلی نمودن ساخت قطعات مجموعه پلوس پیش برود. همچنین تامین برخی قطعات یدکی مجموعه پلوس مورد نیاز بازار از اولویت های آینده شرکت می باشد.

مشتري مداري جلب رضایت مشتری و تامین نیازها و انتظارات مشتري الويت نخست ماست.
كرامت انساني رعايت كرامت انساني را رمز توسعه منابع انساني مي دانيم.
مشاركت كاركنان کارکنان را محور توسعه سازمان می دانیم و با مشاركت و همدلي آنان موفقیت را تضمين مي نماييم.
مسئوليت پذيري ارزشمندترين كاركنان را مسئوليت پذيرترين آنها مي دانيم.
خلاقيت و نوآوري خلاقيت منابع انساني سازمان را عامل رشد خود مي دانيم.
جامعه ما به ارزشهاي جامعه احترام مي گذاريم و خود را عضوی از آن می دانیم و در قبال جامعه به وظایف خود عمل می کنیم.

شرکت سایپا پلوس در زمینه ساخت پلوس خودرو فعالیت می کند. ماموریت این شرکت ساخت و مونتاژ پلوس مفصلی (C.V.Joints) مورد نیاز خودروسازان در داخل کشور با بهره گیری از تکنولوژی و تجهیزات روز دنیا و همچنین تامین قطعات یدکی پلوس مورد نیاز بازار می باشد.
بمنظور توجه به نیازهای مشتری اين شركت نسبت به استقرار  سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 : 2008) و همچنین الزامات خاص سیستم های مدیریت کیفیت در صنعت خودرو (ISO/TS 16949 : 2009) اقدام نموده و در اين راستا موارد زير را بعنوان خط مشي کیفیت خود تعيين نموده است :
۱٫    تلاش در جهت ساخت داخل نمودن قطعات از طریق راه اندازی خط ماشین کاری
۲٫    تلاش در جهت انجام به موقع تعهدات و افزايش ميزان رضايت شرکت مگاموتور از عملکرد خود به عنوان مشتري و سهامدار.
۳٫    تلاش در جهت افزايش سهم بازار
۴٫    ارتقاء سطح کیفیت محصولات و استفاده از روشهای مناسب براي انجام عملیات ساخت محصولات و تلاش بمنظور کاهش دوباره کاری ها، كاهش هزينه‌هاي توليد، اصلاح فرآيندها و استفاده بهينه از منابع.
۵٫    رعايت استانداردها و الزامات اعلام شده از طرف شرکت مگاموتور و سایر مراجع قانونگذار.
۶٫    فراهم نمودن زمينه مشاركت كاركنان و ارتقاء سطح آگاهی و دانش آنها بمنظور نهادینه نمودن بهبود مستمر در كليه فرایندها
بديهي است جهت دستيابي به اهداف فوق نياز به مشاركت همگاني  كاركنان در كليه  سطوح سازمان مي باشد.
مسئوليت بستر سازي، برنامه ريزي و اجراي اقدامات لازم بمنظور استقرار و حفظ اين سيستم و تحقق اهداف اين خط مشي بر عهده اينجانب مي باشد و كليه كاركنان موظف به اجراي مفاد فوق در چارچوب وظايف خود مي باشند. درك و اجراي صحيح اين خط مشي در جلسات بازنگري مديريت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

كد : ۱QP0000

تاريخ : ۱۱/۰۵/۸۹

شماره بازنگري : صفر

تصويب :  ولــی لـک

مدير عامل

مهندس ولي لك

مدير عامل و عضو هيئت مديره

مهندس مجید فهیمه امیری

عضو هيئت مديره (غیر موظف)

 

 

 

مهندس رضا صائبی

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

 

مدیر حراست :   soleimani@saipapolos.com
مدیر اداری : info@saipapolos.com
مدیر مالی:   sabzivand@saipapolos.com
مدیر برنامه ریزی :   khamoushi@saipapolos.com
مدیر تضمین و کنترل کیفیت:  

khamoushi@saipapolos.com

 مدیر تولید و مهندسی:   zamzami@saipapolos.com