تماس با ما

شركت سايپا پلوس

نشاني كارخانه: گلپايگان، كيلومتر ۱ جاده خوانسار، شهرك صنعتي سايپا، واحد صنعتي شماره ۱۱

آدرس اينترنتي :  www.saipapolos.com
پست الكترونيك :  
info@saipapolos.com 

تلفن: ۲-۵۷۲۴۸۱۴۱-۰۳۱

فكس: ۵۷۲۴۸۱۴۰-۰۳۱

صندوق پستي: ۱۸۸-۸۷۷۱۵

 

 ۳۳° ۲۴’ ۵۴٫۳” N   –   ۵۰° ۱۹ ۰۶٫۵” E